Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

WTobieMojeNiepokoje
14:38
5999 1a43 400
Reposted fromblackcandy blackcandy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
WTobieMojeNiepokoje
14:38
5825 5538 400
Reposted fromMrSatan MrSatan viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
WTobieMojeNiepokoje
14:38
The Sick Kitten, 1903
14:38
3358 8982 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
14:37
4920 4fa5 400

franciscofrancostudios:

Alex Alemany

WTobieMojeNiepokoje
14:36
1068 1d42 400
Reposted fromfelicka felicka viafajnychnielubie fajnychnielubie
WTobieMojeNiepokoje
14:34
14:34
4567 634f 400

June 21 2015

WTobieMojeNiepokoje
16:51
1814 9ebf 400
Reposted frombutterbeer butterbeer viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
WTobieMojeNiepokoje
16:51
1175 87a5 400
Reposted fromposzum poszum viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 29 2015

WTobieMojeNiepokoje
21:08
2018 ebbb 400
Reposted frompustemysli pustemysli viaMiguela Miguela
WTobieMojeNiepokoje
21:07
Reposted fromcouples couples viaMiguela Miguela
21:06
Ludzie mają potężną potrzebę, żeby czuć się lepszymi od innych. Nieważne, kim są, muszą mieć kogoś, kto byłby gorszy od nich.
— Olga Tokarczuk ‘Księgi Jakubowe’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice
WTobieMojeNiepokoje
21:05
Ja wiem, że takie zjawiska jak my, ludzie bez miejsca, były we wszystkich epokach, ale dziś specjalnie trudno jest w tej formie przeżyć siebie w sposób istotny. Czasem marzę o jakimś salonie z osiemnastego wieku: bredziłbym wtedy o filozofii w sposób niczym nie ukrócony.
— Witkacy
Reposted fromoutcat outcat viafajnychnielubie fajnychnielubie
21:02
5395 3847 400

floriental:

Maia Akiva

Reposted fromink ink viahelenburns helenburns
WTobieMojeNiepokoje
21:02
8802 c701 400
Reposted fromrol rol viasankastycznie sankastycznie

May 24 2015

20:54
5050 b254 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viahelenburns helenburns
WTobieMojeNiepokoje
20:53
3223 bc48 400
Reposted fromblueinsane blueinsane viaeredvareth eredvareth

May 02 2015

WTobieMojeNiepokoje
17:36
 Calais, France
Reposted frombethgadar bethgadar viatwice twice
17:35
6834 8959 400

Zdzislaw Beksinski

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl