Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

WTobieMojeNiepokoje
01:41
3056 3e52 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMartwa13 Martwa13
WTobieMojeNiepokoje
00:36
0310 eecf 400
Reposted fromblueinsane blueinsane vialekkaprzesada lekkaprzesada
WTobieMojeNiepokoje
00:31
3609 06f7 400
Reposted fromkarahippie karahippie
WTobieMojeNiepokoje
00:31
3614 d7ca 400
Reposted fromkarahippie karahippie

January 14 2020

WTobieMojeNiepokoje
14:57
2766 a36f 400
Reposted fromkarahippie karahippie

January 07 2020

WTobieMojeNiepokoje
09:55
WTobieMojeNiepokoje
09:54
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
WTobieMojeNiepokoje
09:20
0974 4b1a 400
Reposted frommiischa miischa viapuszka puszka
WTobieMojeNiepokoje
09:19
8705 71d8 400
Reposted fromkarahippie karahippie
WTobieMojeNiepokoje
09:19
8707 51b0 400
Reposted fromkarahippie karahippie
WTobieMojeNiepokoje
09:19
8711 53e5 400
Reposted fromkarahippie karahippie
WTobieMojeNiepokoje
09:11
1763 8017 400
Reposted frommiischa miischa viaamphetaminelogic amphetaminelogic
WTobieMojeNiepokoje
09:10
4142 7d52 400
Reposted fromnulaine nulaine viaamphetaminelogic amphetaminelogic
WTobieMojeNiepokoje
09:09
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
WTobieMojeNiepokoje
09:08
8706 4abe 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 22 2019

WTobieMojeNiepokoje
22:03
5600 6fad 400
Reposted fromzciach zciach viaWlodara Wlodara

September 11 2019

WTobieMojeNiepokoje
19:42

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
WTobieMojeNiepokoje
19:41
0061 d9f6 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGunToRun GunToRun

June 21 2019

WTobieMojeNiepokoje
21:03
5598 0b68 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
WTobieMojeNiepokoje
21:00
8114 4a0a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl